Maksimiljan Strmčnik, Preprosta kantata Creation of a Child
The RTV Slovenia Symphony Orchestra
Anton Nanut, conductor
Pia Brodnik, soprano
Published by Ars Slovenica
Prebujanje
Stvarjenje
Luč noči-luč dneva
Oblak ločitve
Toplina sonca
Nežna igrivost
Let ptice
Varen pristanek
Blagoslovljeno ravnovesje