Ave, gratia plena!
Pia Brodnik, soprano
Maja Krevs, soprano
Gregor Ravnik, tenor
Vasilij Melnikov, violin
Polona Gantar, organ
Published by Dream Studio Krt
Ave, gratia plena!
 
Ave Maria (Fran Gerbič)
Mariji (Stanko Premrl)
Angelci Božji (Vinko Vodopivec)
O Gospa, o Mati moja (Viktor Mihelčič)
Lista dva zelena (Blaž Arnič)
Na skali roža raste (Jože Trošt)
Rože za Marijo (Stanko Premrl)
Pomagaj mi, Marija ti (Andrej Misson)
Večerni zvon (Alojzij Mihelčič)
Zdrava Marija (Franc Kimovec)
Ave Maria (Stanko Premrl)
K Marija (Janko Ravnik)
Mati božja misli name (Demislav Dorin)
Hvalnica nebeški Gospe (Stanko Premrl)