Welcome to our home page
Dobrodošli v našem elektronskem domu

Icons Used in the Composition / V sestavku uporabljeni znaki

[ home / domov ] used to access Andrej's or Pija's home page directly neposreden dostop do Andrejeve ali Pijine domače strani
[ Slovenia ] used to access Slovenia WWW composition neposreden dostop do WWW sestavka o Sloveniji

Available here / Ogledate si lahko

Andrej's or Pija's home page. Andrejevo ali Pijino domačo stran.
Also you can peek at WWW compositions about Ajdovscina and Musicians in Slovenia, and a small collection of photos. Lahko si tudi ogledate WWW sestavke o Ajdovščini, glasbenih poustvarjalcev na slovenskem, in manjšo zbirko fotografij.


[ home / domov ] [ Slovenia ] Last change: May 17th, 1996 Zadnji popravek: 17. velikega travna 1996