Welcome to my home page
Dobrodošli v mojem elektronskem domu

[ PICTURE / SLIKA ] Andrej Brodnik (Andy)

LPA == Lep pozdrav! Andrej (Slovene)
== Best Regards, Andrej (English)

Current address / trenutni naslov:


University / univerza
University of Ljubljana
Faculty of Computer and Information Science

University of Primorska
Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za rašunalničtvo in informatiko

Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

e-mail / e-pošta: Andrej.Brodnik@UPR.SI , Andrej.Brodnik@FRI.Uni-Lj.SI
URL: http://www.brodnik.org/andy